Kosteloos annuleren tot 24 uur voor aankomst!

Bekijk onze appartementen op de kaart!

Algemene voorwaarden


In de maanden november, december, januari, februari en maart;

  • Kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur voor aankomst.
  • Niet van toepassing op het non-refundable tarief.
  • Alleen geldig op reserveringen die rechtstreeks bij ons hotel zijn gemaakt en geboekt zijn in de periode 01-11-2021 en 15-03-2022.
  • Boekingen dienen schriftelijk te worden geannuleerd.
  • Niet van toepassing in de periode van 23-12-2021 tot 02-01-2022, 25-02-2022 tot 02-03-2022.

Algemeen

1. De terbeschikkingstelling van het vakantieverblijf geschiedt door de overhandiging van de huissleutels (fysiek of digitaal via Guestkey).
2. Het vakantieverblijf dient op de dag van aankomst uiterlijk om 18:00 uur betrokken te zijn, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet voor deze tijd kunnen aankomen, dienen hiervan de verhuurder op de hoogte te stellen.
3. Eventuele klachten betreffende het vakantieverblijf dienen direct bij aanvang van de huurperiode, doch uiterlijk binnen 24 uur na het huurbegin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in de mogelijkheid te stellen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Na deze termijn kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.
4. Zeayou Zeeland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendom van huurder, behoudens in geval van schuld van zijn zijde. Alsdan kan Zeayou Zeeland echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
5. Op de dag van vertrek dient de huurder voor 10:00 uur het vakantieverblijf te verlaten, indien geen andere vertrektijd is overeengekomen.

Reservering en betaling

1. Een reservering kan zowel via de website, per e-mail of telefonisch gemaakt worden, en is voor zowel huurder als voor Zeayou Zeeland bindend, indien het gevraagde vakantieverblijf in de aangegeven periode beschikbaar is.
2. Na reservering van het vakantieverblijf ontvangt huurder een reserveringsbevestiging/factuur.
3. De aanbetaling van 100% van de totale huursom (incl. bijkomende kosten) dient 2 weken voor aankomst te zijn betaald.
4. Bij een reservering binnen 2 weken voor aankomst dient het totaalbedrag per ommegaande te worden overgemaakt.

Bij een reservering met een reserveringswaarde > € 1000,00 ontvangt u van ons een betaalverzoek van 25% van de reserveringswaarde ter garantie van uw reservering. Indien u tot 14 dagen voor aankomst annuleert, is dit kosteloos en ontvangt u uiteraard deze aanbetaling weer terug.

5. Een niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.
6. De eventuele kosten voor geldstortingen en/of overboekingen zijn voor rekening van de huurder.
7. Het betalen van de (aan-)betaling houdt in dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van het vakantieverblijf dat hij heeft gehuurd.

Annulering en wijzigingen

1. Zeayou Zeeland kan door bijzondere omstandigheden genoopt worden tot annulering en ontbinding van de huurovereenkomst. Annulering en ontbinding dienen schriftelijk te geschieden. Zeayou Zeeland zal in dat geval zijn uiterste best doen een alternatief aan de huurder aan te bieden. Mocht dit niet naar tevredenheid van huurder lukken, dan zal verhuurder alle door huurder betaalde bedragen terugstorten, zonder enige aansprakelijkheid van verhuurder.
2. Huurder is gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren en te ontbinden, met inachtneming van het volgende:
3. Annuleren kan via e-mail: info@seayouzeeland.nl.
4. Tot 14 dagen voor aankomstdatum kan er kosteloos worden geannuleerd.
5. Bij annulering binnen 14 dagen voor aankomstdatum wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
6. Indien huurder niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
7. Indien huurder eerder vertrekt dan de gereserveerde uitcheckdatum wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.
8. Bij het reserveren van een non-refundable tarief is het niet meer mogelijk uw reservering kosteloos te wijzigen of te annuleren.

Zeayou Zeeland